PHP Classes

File: public/plugin/summernote/lang/summernote-lt-LT.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  CodeIgniter Template Viewer Class  >  public/plugin/summernote/lang/summernote-lt-LT.js  >  Download  
File: public/plugin/summernote/lang/summernote-lt-LT.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CodeIgniter Template Viewer Class
Render views using templates in a CodeIgniter App
Author: By
Last change:
Date: 4 months ago
Size: 3,284 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'lt-LT': {
   font: {
    bold: 'Pary?kintas',
    italic: 'Kursyvas',
    underline: 'Pabr??tas',
    clear: 'Be formatavimo',
    height: 'Eilut?s auk?tis',
    name: '?rifto pavadinimas',
    strikethrough: 'Perbrauktas',
    superscript: 'Vir?utinis',
    subscript: 'Indeksas',
    size: '?rifto dydis'
   },
   image: {
    image: 'Paveiksl?lis',
    insert: '?terpti paveiksl?l?',
    resizeFull: 'Pilnas dydis',
    resizeHalf: 'Suma?inti dyd? 50%',
    resizeQuarter: 'Suma?inti dyd? 25%',
    floatLeft: 'Kairinis lygiavimas',
    floatRight: 'De?ininis lygiavimas',
    floatNone: 'Jokio lygiavimo',
    shapeRounded: 'Forma: apval?s kra?tai',
    shapeCircle: 'Forma: apskritimas',
    shapeThumbnail: 'Forma: miniati?ra',
    shapeNone: 'Forma: jokia',
    dragImageHere: 'Vilkite paveiksl?l? ?ia',
    selectFromFiles: 'Pasirinkite fail?',
    maximumFileSize: 'Maskimalus failo dydis',
    maximumFileSizeError: 'Maskimalus failo dydis vir?ytas!',
    url: 'Paveiksl?lio URL adresas',
    remove: 'I?trinti paveiksl?l?'
   },
   link: {
    link: 'Nuoroda',
    insert: '?terpti nuorod?',
    unlink: 'Pa?alinti nuorod?',
    edit: 'Redaguoti',
    textToDisplay: 'Rodomas tekstas',
    url: 'Koks URL adresas yra susietas?',
    openInNewWindow: 'Atidaryti naujame lange'
   },
   table: {
    table: 'Lentel?'
   },
   hr: {
    insert: '?terpti horizontali? linij?'
   },
   style: {
    style: 'Stilius',
    p: 'pus',
    blockquote: 'Citata',
    pre: 'Kodas',
    h1: 'Antra?t? 1',
    h2: 'Antra?t? 2',
    h3: 'Antra?t? 3',
    h4: 'Antra?t? 4',
    h5: 'Antra?t? 5',
    h6: 'Antra?t? 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Su?enklintasis s?ra?as',
    ordered: 'Sunumeruotas s?ra?as'
   },
   options: {
    help: 'Pagalba',
    fullscreen: 'Viso ekrano re?imas',
    codeview: 'HTML kodo per?i?ra'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Pastraipa',
    outdent: 'Suma?inti ?trauk?',
    indent: 'Padidinti ?trauk?',
    left: 'Kairin? lygiuot?',
    center: 'Centrin? lygiuot?',
    right: 'De?inin? lygiuot?',
    justify: 'Abipusis i?lyginimas'
   },
   color: {
    recent: 'Paskutin? naudota spalva',
    more: 'Daugiau spalv?',
    background: 'Fono spalva',
    foreground: '?rifto spalva',
    transparent: 'Permatoma',
    setTransparent: 'Nustatyti skaidrumo intensyvum?',
    reset: 'Atkurti',
    resetToDefault: 'Atstatyti numatyt?j? spalv?'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Spartieji klavi?ai',
    close: 'U?daryti',
    textFormatting: 'Teksto formatavimas',
    action: 'Veiksmas',
    paragraphFormatting: 'Pastraipos formatavimas',
    documentStyle: 'Dokumento stilius',
    extraKeys: 'Papildomi klavi?? deriniai'
   },
   history: {
    undo: 'Anuliuoti veiksm?',
    redo: 'Perdaryti veiksm?'
   }

  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.