PHP Classes

File: public/plugin/summernote/lang/summernote-nb-NO.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  CodeIgniter Template Viewer Class  >  public/plugin/summernote/lang/summernote-nb-NO.js  >  Download  
File: public/plugin/summernote/lang/summernote-nb-NO.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CodeIgniter Template Viewer Class
Render views using templates in a CodeIgniter App
Author: By
Last change:
Date: 3 months ago
Size: 2,815 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'nb-NO': {
   font: {
    bold: 'Fet',
    italic: 'Kursiv',
    underline: 'Understrek',
    clear: 'Fjern formatering',
    height: 'Linjehøyde',
    name: 'Skrifttype',
    strikethrough: 'Gjennomstrek',
    size: 'Skriftstørrelse'
   },
   image: {
    image: 'Bilde',
    insert: 'Sett inn bilde',
    resizeFull: 'Sett full størrelse',
    resizeHalf: 'Sett halv størrelse',
    resizeQuarter: 'Sett kvart størrelse',
    floatLeft: 'Flyt til venstre',
    floatRight: 'Flyt til høyre',
    floatNone: 'Fjern flyt',
    dragImageHere: 'Dra et bilde hit',
    selectFromFiles: 'Velg fra filer',
    url: 'Bilde-URL',
    remove: 'Fjern bilde'
   },
   video: {
    video: 'Video',
    videoLink: 'Videolenke',
    insert: 'Sett inn video',
    url: 'Video-URL',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion eller Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Lenke',
    insert: 'Sett inn lenke',
    unlink: 'Fjern lenke',
    edit: 'Rediger',
    textToDisplay: 'Visningstekst',
    url: 'Til hvilken URL skal denne lenken peke?',
    openInNewWindow: 'Åpne i nytt vindu'
   },
   table: {
    table: 'Tabell'
   },
   hr: {
    insert: 'Sett inn horisontal linje'
   },
   style: {
    style: 'Stil',
    p: 'p',
    blockquote: 'Sitat',
    pre: 'Kode',
    h1: 'Overskrift 1',
    h2: 'Overskrift 2',
    h3: 'Overskrift 3',
    h4: 'Overskrift 4',
    h5: 'Overskrift 5',
    h6: 'Overskrift 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Punktliste',
    ordered: 'Nummerert liste'
   },
   options: {
    help: 'Hjelp',
    fullscreen: 'Fullskjerm',
    codeview: 'HTML-visning'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Avsnitt',
    outdent: 'Tilbakerykk',
    indent: 'Innrykk',
    left: 'Venstrejustert',
    center: 'Midtstilt',
    right: 'Høyrejustert',
    justify: 'Blokkjustert'
   },
   color: {
    recent: 'Nylig valgt farge',
    more: 'Flere farger',
    background: 'Bakgrunnsfarge',
    foreground: 'Skriftfarge',
    transparent: 'Gjennomsiktig',
    setTransparent: 'Sett gjennomsiktig',
    reset: 'Nullstill',
    resetToDefault: 'Nullstill til standard'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Hurtigtaster',
    close: 'Lukk',
    textFormatting: 'Tekstformatering',
    action: 'Handling',
    paragraphFormatting: 'Avsnittsformatering',
    documentStyle: 'Dokumentstil'
   },
   history: {
    undo: 'Angre',
    redo: 'Gjør om'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.