PHP Classes

File: public/plugin/summernote/lang/summernote-nl-NL.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  CodeIgniter Template Viewer Class  >  public/plugin/summernote/lang/summernote-nl-NL.js  >  Download  
File: public/plugin/summernote/lang/summernote-nl-NL.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CodeIgniter Template Viewer Class
Render views using templates in a CodeIgniter App
Author: By
Last change:
Date: 3 months ago
Size: 2,872 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) {
 $.extend($.summernote.lang, {
  'nl-NL': {
   font: {
    bold: 'Vet',
    italic: 'Cursief',
    underline: 'Onderstrepen',
    clear: 'Stijl verwijderen',
    height: 'Regelhoogte',
    name: 'Lettertype',
    strikethrough: 'Doorhalen',
    size: 'Tekstgrootte'
   },
   image: {
    image: 'Afbeelding',
    insert: 'Afbeelding invoegen',
    resizeFull: 'Volledige breedte',
    resizeHalf: 'Halve breedte',
    resizeQuarter: 'Kwart breedte',
    floatLeft: 'Links uitlijnen',
    floatRight: 'Rechts uitlijnen',
    floatNone: 'Geen uitlijning',
    dragImageHere: 'Sleep hier een afbeelding naar toe',
    selectFromFiles: 'Selecteer een bestand',
    url: 'URL van de afbeelding',
    remove: 'Verwijder afbeelding'
   },
   video: {
    video: 'Video',
    videoLink: 'Video link',
    insert: 'Video invoegen',
    url: 'URL van de video',
    providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion of Youku)'
   },
   link: {
    link: 'Link',
    insert: 'Link invoegen',
    unlink: 'Link verwijderen',
    edit: 'Wijzigen',
    textToDisplay: 'Tekst van link',
    url: 'Naar welke URL moet deze link verwijzen?',
    openInNewWindow: 'Open in nieuw venster'
   },
   table: {
    table: 'Tabel'
   },
   hr: {
    insert: 'Horizontale lijn invoegen'
   },
   style: {
    style: 'Stijl',
    p: 'Normaal',
    blockquote: 'Quote',
    pre: 'Code',
    h1: 'Kop 1',
    h2: 'Kop 2',
    h3: 'Kop 3',
    h4: 'Kop 4',
    h5: 'Kop 5',
    h6: 'Kop 6'
   },
   lists: {
    unordered: 'Ongeordende lijst',
    ordered: 'Geordende lijst'
   },
   options: {
    help: 'Help',
    fullscreen: 'Volledig scherm',
    codeview: 'Bekijk Code'
   },
   paragraph: {
    paragraph: 'Paragraaf',
    outdent: 'Inspringen verkleinen',
    indent: 'Inspringen vergroten',
    left: 'Links uitlijnen',
    center: 'Centreren',
    right: 'Rechts uitlijnen',
    justify: 'Uitvullen'
   },
   color: {
    recent: 'Recente kleur',
    more: 'Meer kleuren',
    background: 'Achtergrond kleur',
    foreground: 'Tekst kleur',
    transparent: 'Transparant',
    setTransparent: 'Transparant',
    reset: 'Standaard',
    resetToDefault: 'Standaard kleur'
   },
   shortcut: {
    shortcuts: 'Toetsencombinaties',
    close: 'sluiten',
    textFormatting: 'Tekststijlen',
    action: 'Acties',
    paragraphFormatting: 'Paragraafstijlen',
    documentStyle: 'Documentstijlen'
   },
   history: {
    undo: 'Ongedaan maken',
    redo: 'Opnieuw doorvoeren'
   }
  }
 });
})(jQuery);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.